O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

ĆWICZENIE 6. PROMOCJA RÓWNOŚCI PŁCI

To ćwiczenie jest przeznaczone dla:

  • Osób poszukujących pracy
  • Pracowników HR

Po wykonaniu tego ćwiczenia:

  • Będziesz znać krajowe i międzynarodowe mechanizmy promowania równości płci stosowane w rzeczystości.

Przy każdym pytaniu należy wybrać poprawną odpowiedź.

1. Jak jest 6 kluczowych celów strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025?

2. Który dokument jest publikowany corocznie w ramach Strategii na rzecz równości płci 2020-2025?

3. Co to jest EIGE?

4. Czym jest Indeks Równości Płci?

5. Według EIGE, który kraj UE zajmuje najwyższe miejsce w rankingu wg wskaźnika równouprawnienia płci 2021?

6. Według EIGE, który kraj UE znajduje się najniżej w rankingu wg wskaźnika równouprawnienia płci z 2021 r.?

7. Według EIGE, który obszar ma najwyższy poziom równości płci w całej UE?

8. Według EIGE, który obszar ma najniższy poziom równości płci?

9. Czym jest gender mainstreaming (nurt związany z uwzględnieniem problematyki płci)?

Ukończyłeś quiz. Gratulacje!
Twoje punkty:

You finished all the activities too.
Congratulations!
Here is your certificate, you have earn it!

Skip to content