O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET, POLSKA

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet zostało założone w 2004 roku. Stowarzyszenie jest dynamiczną organizacją pozarządową, którą tworzy zespół młodych osób, które pełne entuzjazmu stale podejmują nowe wyzwania.

Największym potencjałem naszego Stowarzyszenia są osoby, które uczestniczą w przygotowaniu projektów i ich późniejszej realizacji. Mimo młodego wieku posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych i edukacyjnych o nowatorskim charakterze.

NASZE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Uważna obserwacja systemu edukacji, poszukiwanie nowych metod, które nie tylko go uzupełnią, ale i udoskonalą. Jednym z naszych celów i obszarów specjalizacji jest wspieranie i promowanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz kształcenia na odległość (e-learning). We wszystkich naszych działaniach poświęcamy młodym ludziom szczególne miejsce. Od kilku lat z sukcesami realizujemy projekty dla młodych ludzi. Do tej pory szeroko korzystaliśmy z programu Erasmus+, „Młodzież w działaniu”, w ramach którego zrealizowaliśmy szereg działań i wydarzeń skierowanych do młodych ludzi, aby zwiększyć ich wiedzę i umiejętności, m.in. w umiejętnościach miękkich. Realizujemy różnorodne projekty także w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych oraz innych funduszy krajowych. Nasze wsparcie kierujemy nie tylko do młodych ludzi, ale także do osób z nimi pracujących - osób pracujących z młodzieżą. Zajmujemy się również szkoleniami, doradztwem i wsparciem dla organizacji pozarządowych / non-profit oraz organizacji pracujących z / na rzecz młodzieży, a także organizacji młodzieżowych.

NASZE INNE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet należy do sieci Eurodesk (sieć europejska) W ramach inicjatywy Sektor 3.0 organizujemy spotkania TechKlub Kielce. TechKlub Kielce to okazja do posłuchania prelegentów - specjalistów od nowych technologii, założycieli start-upów.


Skip to content