O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

WPROWADZENIE

Ta sekcja zawiera zestaw narzędzi z PRZEWODNIKIEM DLA EDUKATORÓW i PAKIETAMI SZKOLENIOWYMI dla OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY i PRACODAWCÓW, aby lepiej przygotować ich do stawienia czoła wyzwaniom związanym z różnorodnością i reprezentacją płci.

PAKIETY SZKOLENIOWE z praktycznymi zajęciami mają na celu pomoc osobom poszukującym pracy i pracodawcom dostrzec uprzedzenia płciowe w opisach stanowisk i podejmować świadome decyzje w procesie rekrutacji.

Działania są powiązane z pozostałymi dwiema częściami Laboratorium O’Bias: Przewodnikami dotyczącymi identyfikacji i łagodzenia praktyk uprzedzeń płciowych/raportem krajowym oraz Laboratorium świadomości i oceny uprzedzeń płciowych

PRZEWODNIK dostarcza edukatorom i trenerom zaleceń dotyczących korzystania z pakietów szkoleniowych OBias podczas sesji online i bezpośrednich z uczestnikami.

Skip to content