O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

p-consulting.gr 

p-consulting.gr to firma informatyczna, szkoleniowa i konsultingowa z siedzibą w Patras (Grecja). Głównym celem firmy jest zapewnienie:

  • wysokiej jakości usług informatycznych i doradczych w zakresie biznesowym dla firm i przedsiębiorstw we wszystkich sektorach gospodarki,
  • usług szkoleniowych odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych,
  • usług informatycznych, koncentrujących się na tworzeniu stron internetowych i tworzeniu internetowych platform edukacyjnych,
  • zarządzanie i rozwój usług projektowych, głównie zorientowanych na poprawę jakości ludzi, zwłaszcza osób z grup słabszych społecznie.

Ponadto firma posiada ugruntowaną sieć partnerów z całej Europy, z którymi współpracowała już przy projektach europejskich oraz poprzez grupy robocze na kilku europejskich forach i w organizacjach.


Website:
p-consulting.gr

Contact email:
info@p-consulting.gr

Skip to content