O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

Eurosuccess Consulting

Głównym celem Eurosuccess Consulting jest informowanie i wspieranie, głównie osób fizycznych i przedsiębiorstw, w zakresie wykorzystania funduszy europejskich i krajowych. Wykorzystując możliwości finansowania, udaje im się zaprojektować, rozwinąć i wdrożyć swoje cele strategiczne. Ponadto Eurosuccess Consulting ma bogate doświadczenie w zakresie koordynowania i zarządzania europejskimi projektami badawczymi.

Ponadto firma jest stowarzyszona z szerokim gronem partnerów (instytucje naukowe i przedsiębiorstwa, uczelnie, organizacje non-profit itp.) z różnych krajów UE oraz jest członkiem: Europejskiego Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cypryjska Izba Handlowo-Przemysłowa (CCCI), Cypryjska Federacja Pracodawców i Przemysłowców (OEB) i Izba Handlowa i Przemysłowa w Nikozji (NCCI).


Website:
eurosc.eu

Tel. 3572242011

Contact email:
info@eurosc.eu

Skip to content