O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

DOMSPAIN S.L.U., Hiszpania

DomSpain (DS Formacio) to firma szkoleniowo-doradcza działająca na poziomie krajowym i międzynarodowym. Oferuje różnorodne usługi sektorowi publicznemu i prywatnemu w Hiszpanii i aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach za pośrednictwem dobrze ugruntowanej sieci partnerów za granicą.

Dział szkoleń DomSpain opracowuje programy edukacyjne w czterech głównych kierunkach:

  • kursy i warsztaty dla dorosłych, w tym zajęcia z języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gotowania, tańca i rozwoju osobistego
  • szkolenia zawodowe: ICT, języki obce, szanse na zatrudnienie, uczenie się w miejscu pracy
  • szkolenia dla pedagogów skupiające się na doskonaleniu kompetencji językowych, wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i nowych metod nauczania, uczenie mieszane
  • zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w wieku szkolnym i rodziców, w tym języki obce, robotyka, kodowanie i bezpieczeństwo w Internecie

Firma zapewnia zarówno zajęcia stacjonarne, jak i online.

Kursy i szkolenia realizowane są we własnych siedzibach oraz w 6 ośrodkach miejskich i 5 szkołach podstawowych i średnich regionu Tarragona. Zatrudniamy ponad 40 pedagogów i każdego roku akademickiego mamy około 1400 studentów. DomSpain dysponuje również wysoko wykwalifikowanym zespołem informatycznym, który zrealizował różnorodne projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym związane z rozwojem platform edukacyjnych.

Koncentruje się również na wzmacnianiu potencjału małych przedsiębiorstw i organizacji, a także na wolontariacie, pracy nad kwestiami społecznymi, angażując w nasze działania wszystkich członków społeczności, w tym pracodawców i urzędników państwowych na wszystkich szczeblach.


Skip to content