O’BIAS YOUR FUTURE (Twoja przyszłość bez uprzedzeń)
Pokonywanie uprzedzeń ze względu na płeć w dostępie do kariery zawodowej
PROJEKT

Uniwersytet w Aveiro (UA)

Uniwersytet w Aveiro (UA) to młody portugalski uniwersytet, założony w 1973 roku, z liczbą ponad 15000 studentów stacjonarnych (magisterskich i podyplomowych), w tym około 15% studentów zagranicznych każdego roku. Uniwersytet ma silny profil badawczy i solidne doświadczenie we współpracy i projektach z lokalnymi interesariuszami.
Uniwersytet ma unikalny model zarządzania obejmujący 16 wydziałów obejmujących obszary akademickie, takie jak inżynieria, sztuka i nauki humanistyczne, a także 4 szkoły politechniczne i różne ośrodki szkoleniowe zajmujące się kształceniem dorosłych. UA działa jako regionalna sieć edukacji i szkoleń, promując silne więzi z otaczającą społecznością i jest uznawana za pionierską uczelnię w opracowywaniu stopni naukowych w nowych dziedzinach.


Skip to content